Fördjupningskurs inom anestesisjukvård för anestesisjuksköterskor

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3KR151

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger ökade och fördjupade kunskaper i fysiologi/patofysiologi, klinisk övervakning och monitorering inom områdena respiration, cirkulation och njurfunktion i samband med anestesi. Kursen ger även fördjupade kunskaper inom områdena farmakologi, smärta och smärtbehandling, barn- och neuroanestesi. Etiska och juridiska frågeställningar belyses och diskuteras. Tillämpning av nya forskningsrön inom anestesisjukvård diskuteras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin