Selektiv mutism hos barn och ungdomar - kartläggning och intervention

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3LG092

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Selektiv mutism är ett ångesttillstånd där en person inte klarar av att tala i vissa situationer, trots att personen har ett språk och kan tala i andra situationer. För att diagnosen ska kunna sättas får talhämningen inte bättre förklaras av andra faktorer som exempelvis autismspektrumtillstånd eller bristande språkförmåga. Kursen fokuserar på utredning och behandling av selektiv mutism och vänder sig till logopeder, psykologer, speciallärare, specialpedagoger och kuratorer.

Undervisning sker i form av föreläsningar, redovisningar och gruppuppgifter. Föreläsningarna kommer att hållas av personer från olika yrkesgrupper med erfarenhet av utredning och behandling av selektiv mutism. Vidare kommer föreläsare kopplade till forskningsteam med aktuell forskning kring selektiv mutism att hålla seminarium.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller cirka tio tillfällen med heldagars obligatorisk undervisning. Kurstillfällena bygger på mycket interaktion och diskussion och kräver deltagande. All undervisning sker dagtid via Zoom. För att delta i kursen krävs en dator med internetanslutning, webbkamera, headset och ett tyst rum.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin