Fördjupad patofysiologi med molekylär medicin 2

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MC129

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar hur förändringar i den normala fysiologin kan leda till sjukdomsutveckling. Fokus kommer ligga på att förstå hur förändringar på cellulär nivå kan leda till förändringar som sedan ger sig till känna som sjukdomstecken och symtom.

Kursen inleds med en genomgång av sjukdomar som påverkar cirkulationssystemet, till exempel cirkulationssvikt och hypertoni. I detta sammanhang kommer även sjukdomar som orsakas av felaktig funktion hos de olika delarna av blodet avhandlas. Efter detta följer en genomgång av sjukdomar som påverkar andningssystemet, till exempel lunginflammation och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Syndrom och sjukdomar som berör nervsystemet avhandlas därefter. Bland annat studeras hur olika utvecklingsstörningar under nervsystemets utveckling kan ge specifika syndrom/sjukdomar, hur demenssjukdomar utvecklas och hur narkotiska preparat påverkar nervsystemet. Därpå studeras sjukdomar som påverkar rörelseorganet, till exempel muskeldystrofi och osteoporos.

Sjukdomar som påverkar njurarna avhandlas därefter och i detta sammanhang kommer även störningar hos homeostasregleringen av centrala elektrolyter beröras. Avslutningsvis behandlar kursen sjukdomar som påverkar reproduktionssystemet.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin