Laborativt projekt i medicinsk cellbiologi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3MC525

Sommar 2023 Sommar 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Sommar 2024 Sommar 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Du kommer att under individuell handledning göra en experimentell fördjupningsstudie inom ett aktuellt cellbiologiskt ämne. Studiekursen omfattar kurslitteratur, som väljs i samråd med handledaren. Den experimentella delen utföres under handledarens överseende.

För antagning till kursen krävs att studenten har ordnat med handledaravtal samt har ett av institutionen godkänt projektupplägg.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin