Experimentell immunologi, genetik och patologi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3MG014

Sommar 2023 Sommar 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Sommar 2024 Sommar 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Detta är en fördjupningskurs inom huvudområdet medicinsk vetenskap, där du under individuell handledning kommer att göra ett fördjupningsarbete inom något av följande ämnesinriktningar: klinisk immunologi, genetik eller patologi. Kursen ger dig praktisk och teoretisk kunskap i valt ämnesområde. Undervisningen består av praktisk laborativ handledning, teoretiska diskussioner samt seminarier.

För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare. Intyg från handledare om överenskommet projekt ska bifogas ansökan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin