Fördjupningskurs inom neurosjukvård

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3NR009

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger ökade och fördjupade kunskaper om neuroanatomi och fysiologi samt sjukdomslära, diagnostiska metoder, vård, behandling och rehabilitering för sjukdomar inom områdena neurologi och neurokirurgi. Etiska frågeställningar belyses och tillämpning av nya forskningsrön inom ämnesområdena neurologi och neurokirurgi diskuteras.

Det är obligatoriskt att bifoga arbetsgivarintyg eller liknande som styrker din yrkesbehörighet inom ämnesområdet neurosjukvård, när du söker kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin