Social hållbarhet och hälsa

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3PE170

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen avser att ge kunskap och ökad förståelse för sociala bestämmelsefaktorer för hälsa och betydelsen av rättvis och jämlik hälsa (health equity) för social hållbarhet. Grundläggande begrepp och teorier runt social hållbarhet i relation till hälsa kommer att avhandlas.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin