Barns ojämlika geografier

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE202

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar dig till det barndomsgeografiska fältet med ett särskilt fokus på rumsliga dimensioner av strukturella och erfarna ojämlikheter i barns vardagsliv i hem, skola och bostadsområde.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin