Arabisk litteratur

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AB230

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till den moderna och klassiska arabiska litteraturhistorien.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska. Kursen ingår även som delkurs i Arabiska B och kan inte läsas tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin