Moderna arabiska texter med grammatik och språkfärdighet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AB461

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

På denna kurs befäster och breddar du dina kunskaper i den moderna standardarabiskans grammatik och vokabulär genom att läsa, översätta och med svensk och arabisk språkvetenskaplig terminologi analysera moderna, arabiska, litterära, sakprosa- och medietexter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin