Medeltidens materiella källor i Östersjöområdet

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5AR019

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en fördjupning i medeltidens materiella kulturarv med exempel från Gotland och Östersjöområdet från tidsperioden cirka 1000 e.Kr. till 1500 e.Kr. I kursen ingår empiriska studier av ett urval av typiska föremålskategorier i samlingar och utställningar på Gotlands museum, samt medeltida monument på Gotland. Vidare ingår laborativa moment där du sammanställer och beskriver ett urval av materiella källor från medeltiden. Övningarna innefattar också en sammanställning av relevant sekundärlitteratur.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin