Assyriologi A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5AS101

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Den här kursen förser dig med breda historiska kunskaper om Främre Orienten från det att folk började samlas i fasta bosättningar fram till vår tideräknings början och du lär känna ett av världens tidigaste belagda språk: akkadiska.

Vi studerar i två delkurser de olika kulturer som befolkade regionen, från Medelhavets östkust genom Syrien, Irak och södra Turkiet fram till Iran. Vi ser hur handel, idéer och teknik, folkvandringar och konflikter förband människor över regionen och bortom den. De tidigaste statsbildningarna i Irak och östra Syrien, Sumer, Babylonien och Assyrien, står i fokus. Här finns de mest allsidiga bevisen i regionen för människors livsvillkor och historiens förlopp, tack vare mängden arkeologiska fynd och hundratusentals lertavlor med kilskrift som bevarats fram till vår tid.

Innan alfabetet uppträdde i Främre Orienten användes kilskrift för att nedteckna ett dussintal olika språk från en handfull olika språkfamiljer samtidigt som man i Egypten använde hieroglyfer för att skriva fornegyptiska. Ett skrivtecken i kilskrift fungerade annorlunda än alfabet: det angav endera hela ord eller stavelser, eller så indikerade det hur angränsande tecken skulle läsas eller förstås. Under delkursen Akkadiska studerar vi det akkadiska språket och kilskriften genom lektionsgenomgångar och övningar. Efter några veckor börjar vi läsa riktig text i kilskrift: en samling lagar eller domslut och ett par bygginskrifter nedskrivna av kung Hammurapi av Babylon för ungefär 3800 år sedan, som vittnar om livet i hans rike på den tiden.

Delkurs 1. Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion (7,5 hp) ges på distans. Det innebär att lärandeaktiviteter och examination är nätbaserade. Examination sker genom inlämningar under kursens gång och en sluttentamen. Delkursen ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med internanslutning, webbkamera och headset behövs för att följa delkursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin