Främre Orientens äldre kulturer: Arkeologi och konst

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AS104

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Den här kursen bygger vidare på de breda kunskaper du redan förvärvat via kursen om Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion (eller motsvarande kunskaper) om de tidiga förhistoriska och historiska kulturerna i Främre Orienten.

Genom mer fokuserade, tematiska studier av materiella bevis för exempelvis statsformation och bosättningsmönster, handel, produktion och kommunikation i regionen genomlyser och diskuterar vi dessa kulturers framväxt och förutsättningar samt hur dessa förändrades med tiden och med omgivningarna. Tonvikten ligger på kulturerna i dagens Irak och östra Syrien men med utblickar mot omkringliggande områden med vilka man handlade, utbytte idéer och teknologier, även om kontaktytorna ibland kunde präglas av mindre fredliga omständigheter.

Kursen ingår även som delkurs i Assyriologi A och kan inte läsas tillsammans med denna och tas med i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin