Assyriologi B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5AS301

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Under andra terminens studier i assyriologi bygger vi vidare på och fördjupar kunskaperna om samhällen, kulturer, skrift och språk i forna Främre Orienten i fyra olika delkurser. Kilskrift användes under historiens lopp för att skriva ett dussintal olika språk och sumeriska är det äldsta nedskrivna språk vi känner till. Vi läser ett tiotal inskrifter, främst på föremål av sten. Vidare kunskaper i akkadiska kommer ur läsningen av en eller fler texter av historisk eller litterär karaktär skrivna på den standardbabyloniska dialekten. Denna dialekt vittnar om en del språkliga förändringar i akkadiskan som sker efter Hammurapis tid. Ett urval av dennes inskrifter lästes under föregående termin.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin