Akkadiska med grammatik och kilskrift: breddningskurs i semitiskt tillvalsspråk

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5AS602

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till den akkadiska grammatiken, ljudläran och kilskriften genom seminarier, övningar och textläsning. Några veckor in på kursen börjar vi läsa riktig text i kilskrift. Vi läser en samling lagar eller domslut och ett par bygginskrifter komponerade av kung Hammurapi av Babylon för ungefär 3800 år sedan, som vittnar om livet och föreställningsvärlden i hans rike. Kursen examineras delvis genom att du genomför en mindre komparativ undersökning där du jämför ett eller ett par språkliga drag i akkadiskan med ett eller fler språk du tidigare studerat.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin