Balochiska B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5BA002

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i det balochiska språkets formlära och syntax och de variationer som förekommer i olika balochiska dialekter. Dessutom får du ytterligare färdighet i att läsa, tala och skriva balochiska. En översikt över balochisk litteratur ingår också.

Distanskursens upplägg: Kursen har sex icke-obligatoriska träffar per termin (totalt 12 träffar) på Zoom och tenteras genom tre skriftliga tentor i Uppsala. Kursen är IT-baserad. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin