Bulgariska I

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5BU001

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Bulgariska I består av två delkurser, Nybörjarkurs 1 och 2. Första delkursen, Nybörjarkurs 1 kräver inga förkunskaper.

Kursen startar med alfabetet och fortsätter med språkets grunder, samt bygger upp ett basordförråd. Tempot för kursen är anpassat för nybörjare. Till varje lektion ges olika antal seminarier online. Syftet med seminarierna är både att presentera nytt material och att öva på det som vi har gått igenom. Kursens examination består av tre olika moment: 1. fortlöpande, när det gäller den muntliga delen, 2. hemläxor som lämnas in efter varje avslutat kapitel och 3. skriftlig hemtenta i slutet av kursen.

Distanskursens upplägg: Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin