Bulgarienkunskap

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5BU005

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen startar med genomgång av det kyrilliska alfabetet samt enklare bulgariska uttryck. Den ger översikt om Bulgariens geografi, historia, kultur, idrott och film. Den behandlar bulgariskans språkhistoria och struktur relaterad till de andra slaviska språken, samt ger en allmän översikt över Bulgariens litteraturhistoria. I kursen ingår läsning av två bulgariska berättelser i översättning eller original.

Distanskursens upplägg: Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Kursen samundervisas med Bulgariska II.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin