Genre och litterär form

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN500

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Vad är det speciella med litteraturen som studieobjekt? Hur skiljer man mellan olika litterära former och genrer? Hur uppstår och utvecklas de? Hur kan de betraktas i sina politiska, sociala och historiska sammanhang?

I denna kurs undersöks litteraturens formella drag och allmänna konventioner i ljuset av den senare tidens teoretiska diskussioner om hur mycket man egentligen kan komma fram till genom att analysera litteratur på detta sätt, och exakt vad det innebär. Fokus ligger på ett eller flera fall av en form, ett modus eller en genre. I samband med detta granskar vi även några av de klassificeringssystem med vars hjälp vi kartlägger det litterära landskapet och tar reda på hur långt vi kan komma med hjälp av dem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin