Imperiets litteratur

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN503

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen fokuserar på det historiska och teoretiska förhållandet mellan imperiet och litterär produktion. Vi studerar utvalda betydande litterära verk och rörelser som representationer av koloniala ras-, kön- och klassförhållanden; som inlägg i etiska och politiska debatter om imperialismens etik och framtid; och som milstolpar i framväxande koloniala/nationella traditioner. Vi utforskar komplexiteten i att skriva om imperiet (propaganda, memoarer, satir, fantasy) i relation till aktuella teoretiska debatter om det grundläggande förhållandet mellan kultur och imperialism.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin