Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN510

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I denna kurs studerar du verk av Shakespeare och hans samtida i flera olika genrer, däribland teaterpjäser, dikter, pamfletter och predikningar. Vi analyserar konsekvenserna av den senare tidens debatt inom studier av tidigmodern historia för vår kritiska förståelse av den litterära produktionens institutioner och praktik i England på 1500-talet och det tidiga 1600-talet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin