Postkolonialt skrivande idag

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN513

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs undersöker på vilka sätt litteraturen från de tidigare brittiska kolonierna har speglat och dokumenterat de kvardröjande konsekvenserna av imperiet. Utöver nationernas politiska frigörelse behandlar kursen den postkoloniala litteraturen i relation till ämnen som klimatförändringar, ekonomiska kriser, migration och demokratisk kamp samt växande reaktionära populistiska rörelser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin