Konstens ursprung: natur eller kultur?

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5ES078

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

I vilken utsträckning ska konsten ses som en sociokulturell produkt och i vilken utsträckning ska den ses som ett instinktivt uttryck för vår mänskliga natur? Vi angriper de centrala frågeställningarna tvärvetenskapligt, det vill säga inte bara från ett filosofiskt perspektiv utan även med hjälp av antropologi, evolutionsteori, psykologi och neurologi. Vi undersöker bland annat följande frågor: hur, om alls, kan empiriska data bidra till vår förståelse av varför konsten finns och spelar en viktig roll i våra liv? Har konsten en särskild kognitiv funktion eller är den endast en så kallad biprodukt? Vad kan grottkonsten lära oss om utvecklingen av vår förmåga att tänka symboliskt?

Kursen samläses av studenter på grundnivå och avancerad nivå. Examinationskraven är högre för studenter på avancerad nivå än för studenter på grundnivå.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin