Genusvetenskapens grunder

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5GN036

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Finns det "riktiga kvinnor" och "riktiga män"? Vad står begreppet 'queer' för och vad innebär postkolonial feminism? Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen. Kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning och bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet och etnicitet.

Kursen är en utmärkt introduktion för dig som är intresserad av frågor om kön/genus och makt, och passar bra för dig som vill göra genusvetenskap till en del av din utbildning.

Kursen är identisk med Genusvetenskap A, delkurs 1: Genusvetenskapens grunder (7,5 hp).

Distanskursens upplägg: Kursen genomförs helt på distans utan fysiska träffar och kräver tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningen sker genom digitala eller förinspelade föreläsningar samt digitala sammankomster (seminarier). Du examineras löpande genom inlämningsuppgifter och genom deltagande på obligatoriska seminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin