Grekiska C med inriktning mot bysantinologi

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5GR307

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Grekiska C med inriktning mot bysantinologi bygger vidare på Grekiska A och B och ger en möjlighet att avsluta kurserna på grundnivå med en profilering mot bysantinsk grekiska. Efter denna kurs kan du fortsätta med kurser i grekiska på avancerad nivå. Grekiska C med inriktning mot bysantinologi syftar till att ytterligare vidga och fördjupa kunskaperna om grekisk och särskilt bysantinsk litteratur, att ytterligare uppöva förmågan till textinterpretation, samt att förmedla insikter i vetenskaplig metodik. De olika delkurserna ger en introduktion till Bysans historia och kultur samt till den medeltida grekiskan, såväl genom språkhistoriska översikter som genom läsning av bysantinska texter från olika genrer och på olika stilnivå. Delkursen Problemformulering, teori och metod är en orientering i teorier och metoder inom grekisk filologi och förbereder dig för att kritiskt genomföra en vetenskaplig framställning, i första hand den kandidatuppsats (Självständigt arbete) som ingår i kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin