Antik grekisk och bysantinsk poesi

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GR705

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar läsning av cirka 3000 vers antik grekisk eller bysantinsk poesi i original, samt minst ett verk i översättning och minst en vetenskaplig artikel. Syntax, stilistik och förhållandet mellan innehåll och form analyseras och diskuteras kontinuerligt, vilket innebär att originaltexterna studeras ur både språkhistorisk och litteraturvetenskaplig synvinkel.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin