Grekisk språkhistoria

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GR706

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar det grekiska språkets historia från Homeros (alfabetisk skrift) till Konstantinopels fall. Den ger en bred översikt över de viktigaste språkliga förändringarna i grekiska för hela denna period i kombination med en introduktion till teoretiska perspektiv på språklig förändring. Utöver detta bredare perspektiv specialiserar du dig på antingen antik (ca 750 f.Kr.-ca 500 e.Kr.) eller bysantinsk (ca 300 e.Kr.-ca 1500 e.Kr.) grekiska. Den valda perioden studeras med större aktgivande på detaljer i form av enskilda språkdrag, dialekter, genrer och register.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin