Praktik 1 i grekiska

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GR720

Hösten 2023 Hösten 2023, Sverige eller utomlands, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Sverige eller utomlands, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen består av en praktiktjänstgöring vid en ämnesrelaterad arbetsmiljö, till exempel ett forskningsinstitut, ett forskningsprojekt, ett museum, bibliotek eller arkiv.

Du ordnar själv praktikplats i samråd med Institutionen för lingvistik och filologi. Kontakta institutionen redan i samband med din ansökan. Praktikplats måste vara ordnad i god tid före kursstart.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin