Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GR800

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Kursen består av ett självständigt arbete för magisterexamen i form av en uppsats och baserat på ett studium av texter och vetenskaplig litteratur.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin