Historia i praktiken: Materiell kultur

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5HA105

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vad säger exempelvis en tandborste, en medalj eller en handväska om historien? Kursen behandlar hur historiker kan ställa och besvara frågor med hjälp av materiella föremål. Kursen kombinerar teoretisk kunskap om materialitet med praktiska studier av föremål och du skaffar dig kunskaper och färdigheter som behövs både inom forskning och historieförmedling. Kursen hämtar inspiration och exempel från de tre ämnena som ingår i historikerprogrammet (historia, ekonomisk historia och idéhistoria). Det materiella är lika väsentligt i studiet av makt och maktstrukturer som i forskningen om konsumtion och produktion eller i analyser av kulturella representationer och mediering av idéer.

Kursen ingår i Historikerprogrammet, men kursen är också tänkt för andra historiestuderande efter B-nivå. Kursen är en av fyra kurser som kompletterar varandra och ger en hel termins fördjupning i centrala färdigheter för studerande i historiska ämnen:

  • Historia i praktiken: Materiell kultur (ges av historiska institutionen)
  • Historia i praktiken: Berättande och historiebruk (ges av institutionen för idé- och lärdomshistoria)
  • Historia i praktiken: Statistik i samhället (ges av institutionen för idé- och lärdomshistoria)
  • Historia i praktiken: Kunskap och politik (ges av ekonomisk-historiska institutionen)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin