Iranska språk D

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5JR415

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i vetenskapsteori samt metod för språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig och sociolingvistisk forskning. Ett antal exempel på god grundforskning inom olika grenar av iranistik studeras och analyseras. Vidare ska du själv utföra en mindre självständig forskningsuppgift och skriva ett självständigt arbete om 15 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin