Tillämpad persiska 2

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5JR912

Hösten 2023 Hösten 2023, Persisktalande land, 100 %, Campus, Persiska

Våren 2024 Våren 2024, Persisktalande land, 100 %, Campus, Persiska

Om kursen

Kursen ger avancerade kunskaper i talad och skriven modern persiska. Studier under en termin vid ett av institutionen godkänt lärosäte i persisktalande land. Kontakta institutionen för information om aktuella avtal.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin