Etnografi och kulturell mångfald

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KA406

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursens syfte är att använda etnografi som metod för att arbeta med pluralism, multikulturalism och integration i praktisk och tillämpad kontext. Kursen tillhandahåller redskap för att arbeta med multikulturalism i statliga och icke-statliga organisationer och kommuner, och diskuterar hur man upptäcker och hanterar olika former av diskriminering. Även skärningspunkten mellan multikulturalism och genusfrågor kommer att belysas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin