Konstvetenskap B: Svensk och nordisk konsthistoria

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV020

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om bildkonst, bildbruk, arkitektur och byggda miljöer i Sverige och övriga nordiska länder, från medeltid till nutid. Det innebär att vi tidsmässigt startar omkring 1100 och går fram till vår egen samtid. Både studiebesök och exkursioner ingår.

Kursen förmedlar även inblickar i aktuell konstvetenskaplig teoribildning och metodologi. Du tränas i att både muntligt och skriftligt karakterisera, analysera, kontextualisera, tolka och tidsbestämma såväl enskilda konstverk som byggnader.

I kursen ingår även ett uppsatsmoment där du under grupphandledning skriver en vetenskaplig uppsats om ett eget valt ämne, vilken sedan ventileras på ett seminarium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin