Iscensättning: Kulturarvets visuella uttryck

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KV025

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen innehåller aktuella teoribildningar inom studier av visuell kultur och kulturarv. Kursen vill särskilt rikta uppmärksamhet på hur identitet, plats, globalitet och kulturarv som resurs visualiseras, inte enbart i den traditionella bildkonsten utan även i kulturmiljöer, kulturinstitutioner, arkivmaterial samt visuella medier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin