Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV035

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Arkitektur omger oss dagligen och påverkar hur vi agerar, känner och tänker. Men även det omvända är sant - det människor gör och drömmer har också en påverkan på arkitekturen. På så vis har människors sätt att leva och vara i alla tider speglat de byggnader vi bor i och använder.

Kursen behandlar arkitekturens skiftande uttryck i relation till historiska och kulturella perspektiv. Du lär dig att använda vedertagna byggnadstekniska och arkitekturhistoriska uttryck och begrepp. I kursen förmedlas även färdigheter att känna igen olika tidsperioders arkitekturstilar, och hur tillämpning och bruk av byggnader påverkar utformning och rumslighet. Arkitekturens visuella och rumsliga relation till sociala, ekonomiska och geografiska förhållanden studeras också utifrån aktuell teoribildning.

Distanskursens upplägg: Distanskursen använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. Undervisning sker genom chatt eller föreläsningar via videolänk. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattar etc. I kursen kan exkursioner förekomma, dessa är ej obligatoriska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin