Konstvetenskap A: tematisk

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV801

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Att läsa konstvetenskap brukar beskrivas som att upptäcka världen på nytt.

Du kommer lära dig att se och förstå bilder, byggnader och andra föremål från en mängd olika kulturer. I ämnet ingår i stort sett allt som kan räknas till bild - målningar, skulpturer, formgivna bruksföremål, byggnader, fotografier, video, grafik, bokformgivning, design, kläder och smycken är bara några exempel på vad som kan ingå i ämnet.

Konstvetenskaplig utbildning ger dig också redskap att kritiskt granska och formulera dig muntligt och i skrift om det du ser och upplever. Den konstvetenskapliga blicken blir därför en tillgång både i arbetsliv och i vardagliga situationer. Bland yrkesverksamma med konstvetenskaplig bakgrund finns därför författare, konstnärer, fotografer, arkitekter och journalister. Traditionellt är också konstvetenskap den självklara vägen till jobb inom museivärlden.

På hösten ges bild- och konsthistoriska översiktskurser, på vårterminen väljer du två av de konstvetenskapliga temakurserna.

Distanskursens upplägg: Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. Undervisning sker genom chatt eller föreläsningar via videolänk. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattar etc. I kursen kan exkursioner förekomma, dessa är ej obligatoriska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin