Den samtida stadens liv och form

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV813

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en inblick i hur den samtida staden planeras och gestaltas samt hur stadsrummet utnyttjas i vardagslivet såväl genom planerade som oplanerade praktiker. I kursen diskuteras också stadens varumärke och identitet. Speciellt fokus hålls på den svenska staden men vi kommer även att se till internationella exempel.

I kursen utforskas stadsrummet som det ser ut i dag. Arkitekturen, stadsplaneringen och de offentliga rummens gestaltning står i fokus, och gestaltning, tolkning och bruk diskuteras. Vi kommer att undersöka vilka stadsbyggnadsformer som finns idag, hur begrepp som "hållbar utveckling" och "grön stad" påverkar vårt vardagsliv och stadens utformning. Begrepp och företeelser som "city branding" och stadsidentitet kommer att undersökas; både hur det visuellt förmedlas och hur det påverkar stadslivet och förståelsen av staden.

I kursen kommer interaktivitet med film och ljud från staden att vara en viktig del i undervisningen.

Distanskursens upplägg: Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. Undervisning sker genom chatt eller föreläsningar via videolänk. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattar etc. Du väljer själv om du vill studera på dagtid eller kvällstid.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin