Hemmet: Boendets ideal och verklighet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV823

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen är tematiskt upplagd där olika tidsperioder studeras ur såväl ett konst- som ett arkitekturhistoriskt perspektiv. Valda aspekter på bostaden analyseras utifrån olika teman såsom förhållandet mellan offentligt och privat, sociala hierarkier och maktstrukturer, aspekter på genus, självbild och identitet. Svenska boendemiljöer studeras här mot en internationell bakgrund.

Distanskursens upplägg: Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. Undervisning sker genom chatt eller föreläsningar via videolänk. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattar etc.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin