Urbana kulturer

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KV841

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en fördjupad förståelse av teori och historia kring hur urbana kulturer från 1800-talet fram till idag formats genom visuella och materiella praktiker. I kursen diskuteras vad det är som gör en kultur urban samt hur den relaterar till staden och till stadslivet. I kursen kommer bland annat bildkulturer, populärmusik och stadens nöjesverksamheter att diskuteras.

Kursen inleds med en studie av de urbana kulturer som skapats i den under 1800-talet förvandlade europeiska staden med fokus på det sena 1800-talet. Andra delen av kursen inriktas mot den samtida staden, för att där se hur visuell kultur och materiella miljöer påverkar det dagliga livet och dess kulturer. Här kommer populärkulturen och staden att vara central. En diskussion om globalisering och hållbarhet i relation till detta kommer också att teoretiskt fördjupas.

Kursen kommer huvudsakligen att ge en fördjupad teoretisk förståelse av dessa frågor. Teorier om visuell kultur, rumslighet, intersektionalitet, globalisering och aktörs- och nätverksteori kommer att vara bas för denna diskussion.

Uppläggning för distanskurs: Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. Undervisning sker genom chatt eller föreläsningar via videolänk. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattar etc.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin