Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LH351

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en orientering om Västerlandets filosofi, vetenskap, samhällstänkande och religion från 1700-talets upplysning och fram till idag. Ett viktigt inslag är att lyfta fram ömsesidiga samband och influenser mellan dessa skilda sfärer. Frukten av människans intellektuella mödor presenteras tillsammans med skilda tiders och gruppers världsbilder. Idélivet betraktas som en del i den allmänna kulturen, påverkad av sociala, politiska och religiösa strömningar men också av exempelvis makt- och könsförhållanden. Kursen är kronologiskt och tematiskt upplagd.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt distansbaserad. Kontakt med lärare och studiekamrater sker via e-post och elektroniska konferenser. Du måste ha tillgång till internetansluten dator och e-post. Examination sker genom chattdiskussioner och skriftliga PM-uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin