Lingvistik: självständigt arbete, kandidatuppsats

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5LN148

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

En chans att utforska det som fascinerar dig mest med språk. Kursen består av ett självständigt arbete i form av en uppsats. Detta ska innefatta ett studium av ett urval av vetenskaplig litteratur och en genomförd empirisk undersökning.

Kursen ingår även som delkurs i Lingvistik C och kan inte läsas tillsammans med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin