Grundkurs i retorik, distans

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LV084

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om retorik: läran om övertygandets och den effektiva framställningens konst. Den sätter dig in i retorikens historiska, antika grunder liksom dess teoribildning, och visar betydelsen av såväl den praktiska som den teoretiska sidan av retoriken idag. Tal, texter och andra uttrycksmedel studeras. Du får kunskaper om några av retorikvetenskapens centrala termer och analysmetoder. Kursen ger dig också ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som används för att påverka i olika politiska och sociala sammanhang. Kursen innehåller övningar i muntligt framförande, men bygger i huvudsak på självstudier.

Kursen består av interaktiva studier med föreläsningar, övningar, online-diskussioner och självstudier.

Distanskursens upplägg: Undervisningen är nätbaserad och bygger på interaktion mellan medstudenter och mellan student och lärare. Examination sker i form av obligatoriska chattar (eller motsvarande) och skriftliga inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin