Teoretisk fördjupningskurs

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LV093

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen erbjuder en fördjupning på ett teoretiskt fält inom humanvetenskaperna, med särskilt fokus på litteratur- och retorikvetenskapen. Du får närstudera teoretiska texter, träna din förmåga att diskutera, förklara, utveckla och tillämpa teoretiska perspektiv, samt öva på att sätta dem i relation till vetenskapliga problem, historiska såväl som samtida. Det teoretiska perspektivets potential och räckvidd ägnas särskild uppmärksamhet. Inriktningen på den teoretiska fördjupningen varierar och meddelas på institutionens hemsida senast i samband med ansökningsperioden till kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin