Musik och kulturteori

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5MU068

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

I denna kurs studeras musik som ett kulturfenomen utifrån antropologiska, historiska och sociologiska förutsättningar. Olika sätt att förstå musikaliska skeenden, aktiviteter och praktiker belyses från en rik litteratur av kulturella teorier samt olika estetiska och kritiska positioner.

Centrala perspektiv inom kursen är:

  • frågor om människans meningsskapande inom musik med språkets hjälp
  • tydliggörandet av sociala, statusmässiga, politiska, makt- och identifikationsmässiga koder i musik
  • teoretisk tematisering av medierad och levande musik som kulturfenomen, lokalt och globalt
  • studiet av olika underbyggda antaganden, uppfattningar, myter och kanonbildningar inom musik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin