Vetenskapligt skrivande på svenska

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5NS122

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

I den här kursen får du fördjupad kunskap om centrala begrepp och metoder inom forskningsfältet vetenskapligt skrivande. Du lär dig att värdera vetenskapliga och populärvetenskapliga texter med hänsyn till syfte, innehåll, struktur och språklig utformning. De skrivteoretiska resonemangen omsätts i eget skrivande i olika vetenskapliga textgenrer som du utvecklar utifrån konstruktiv kritik. Du övar systematiskt förmågan att formulera konstruktiv och genreanpassad respons på andras texter i kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin