Flerspråkighet i samhället och hos individen

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5NS194

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska För utbytesstudenter

Om kursen

Den här kursen riktar sig till alla som är intresserade av flerspråkighetsfrågor. Kursen handlar om flerspråkighet på såväl samhälls- som individnivå.

Ur ett samhällsperspektiv diskuterar vi bland annat olika språks status i det svenska samhället. För vilka funktioner används svenska och när används andra språk? Vad gör vi i Sverige för att garantera alla människors rätt till språk? Vilken roll spelar språkpolitiken för den språkliga mångfalden? Hur ser vi på inhemska minoritetsspråk och på nya immigrantspråk? Hur påverkade är vi av olika språkideologiska föreställningar, till exempel föreställningen att enspråkighet är det normala?

Ur ett individperspektiv diskuterar vi flerspråkiga talares språkliga resurser och praktiker, inklusive kodväxling och olika former av migrationsrelaterad språklig variation: Vilka är det som kodväxlar? När och varför används kodväxling? Vad fyller förortsslang för funktion? Vilka andra sorters "svenska med något utländskt" möter vi i Sverige idag? Och vad är egentligen pidgin- och kreolspråk?

Kursen samläses med Svenska som andraspråk B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin