Historisk sociolingvistik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5NS268

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Om kursen

I kursen ges en forskningsöversikt och en presentation av några centrala teorier inom fältet historisk sociolingvistik. Språklig variation, språkets sociala betydelser, flerspråkighet, dialekter och standardspråkens uppkomst diskuteras ur ett historiskt perspektiv. I kursen får man lära sig olika metoder för språklig analys av historiska material. Kursen fokuserar inte på något specifikt språkområde och förutsätter inte förkunskaper i något annat språk än engelska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin