Tillvalsspråk: Persiska 1

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5PE910

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Det största moderna iranska språket är persiska (nypersiska) som är officiellt språk i Iran och numera också ett av Sveriges viktigaste invandrarspråk. Kursen ger en inledning till allmän grammatik och fonetik, det väsentligaste av den moderna persiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grunderna i syntaxen. Kursens ger också grundläggande färdigheter i moderna nypersiskans uttal, ortografi och grammatik, samt i översättning av elementära meningar till och från persiska och enkla skönlitterära texter från persiska till svenska.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin