Tillvalsspråk: Persiska 2

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5PE911

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en breddning inom ämnet iranska språk genom att ge fördjupade kunskaper i persiska. Dessa innefattar fördjupad morfosyntax. Muntlig och skriftlig färdighet samt läsning av texter inom olika genrer ingår även i kursen. Moment av jämförelse med huvudspråkets grammatik förekommer också.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin